Showing 1–12 of 34 results

Kháng sinh

AMOXICEV 500

Thông tin chi tiết

Kháng sinh Nhập khẩu

AMOXZONE 15 LA

Thông tin chi tiết

Kháng sinh Nhập khẩu

AMPICOLZONE

Thông tin chi tiết
Thông tin chi tiết

Kháng sinh Nhập khẩu

AMPROZONE60

Thông tin chi tiết

Kháng sinh

BIOTYL PREMIX

Thông tin chi tiết

Kháng sinh

BROMEFLOX

Thông tin chi tiết

Kháng sinh

CEFLORMIX

Thông tin chi tiết

Kháng sinh

CEFLORSOL 10

Thông tin chi tiết

Kháng sinh

CETRIFOS P

Thông tin chi tiết

Kháng sinh Nhập khẩu

DEXAZON

Thông tin chi tiết

Kháng sinh Nhập khẩu

DOXIN20

Thông tin chi tiết
Hotline: 0979.461.951
Facebook
Zalo: 0979.46.1951