Showing 25–36 of 53 results

Kháng sinh

FARMAFLOX PS

Thông tin chi tiết

Kháng sinh

FARMASEPT 40

Thông tin chi tiết

Kháng sinh

FARMAXILIN 50

Thông tin chi tiết

Kháng sinh

FUNGI-NEO

Thông tin chi tiết

Kháng sinh

GENTA 50

Thông tin chi tiết

Kháng sinh

GENTA MAX

Thông tin chi tiết

Kháng sinh

HI-BAC

Thông tin chi tiết

Kháng sinh

LINCO 50

Thông tin chi tiết
Thông tin chi tiết

Kháng sinh

NN – POLYMYCINE

Thông tin chi tiết

Kháng sinh

NS-AMOX 50

Thông tin chi tiết

Kháng sinh

NS-BROMHEXIN

Thông tin chi tiết
Hotline: 0979.461.951
Facebook
Zalo: 0979.46.1951